Haberler


10

 

GEREDE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

PERSONEL ALIM İLANI

Odamıza 4857 sayılı iş Kanunu'na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip ,Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde  istihdam edilmek üzere personel alınacaktır. Müracaatların, 26.01.2019 günü mesai bitimine kadar fotoğraflı özgeçmiş ve aşağıdaki nitelikleri doğrulayıcı belgelerle birlikte  odamız Genel sekreterliğine  yapılması gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Müracaat tarihi itibariyle Otuz yaşını aşmamış olmak.

c)Askerlikle ilişiği bulunmamak (Erkek adaylar için).

ç) Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak(SGK Belgeli)

d)Kamu haklarından mahrum olmamak,

e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güven kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

g) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.

h) Kısıtlanmış olmamak.

ı) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadi idari bilimler  işletme, iktisat, Halkla İlişkiler, Maliye, Kamu Yönetimi ,Muhasebe bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

i) Başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavında ilgili puan türünde Bakanlıkça belirlenen 70 üzeri puan almış olmak.

j)Muhasebe konusunda deneyimli olmak en az bir muhasebe programını kullanır olmak

k)İyi derecede bilgisayar kullanabilmek,

l)Veri tabanı ve Network sistemlerine hakim olmak,

m) En az bir yabancı dil bilmek,

n)Takım çalışmasına yatkın olmak, İş Temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek. ilçesine, iline ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, ilçesine, iline ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, görev verilecek her birimde şartsız görev yapmayı kabul edecek.

0)Düzgün ve akıcı bir diksiyona sahip olmak.

NOT: Şartları taşıyan adaylar arasında  yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

email: bilgi@geredetso.org.tr

374 3116711 (Hat1)

542 420 63 38 (Gsm)WhatsApp hattı

374 3117218 (Fax)

Demirciler Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi Yenicami iş merkezi Kat: 14900 GEREDE/ BOLU

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar,

2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,

3. İkametgâh Belgesi,

4. Sağlık Raporu

5. Mahkûmiyeti veya sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge,

6. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

7. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri ile Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi.

8. Detaylı özgeçmiş,

 

Okunma Sayısı: 924
resim
GEREDE TİCARET ve SANAYİ ODASI
Demirciler Mahallesi Fevzipaşa Caddesi Yenicami İş Merkezi Kat:2
GEREDE-BOLU / TÜRKİYE
Telefon : +90 (374) 311 67 11
Faks : +90 (374) 311 72 18
E-Posta : geredetso@tobb.org.tr / geredetso@hotmail.com
 
 
Kardeş Oda
© 2017 Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Sitede bulunan tüm materyallerin izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılması kesinlikle yasaktır.